header-homo-blogg

Homo.se - Allt om diskriminering mot homosexuella i Sverige

Homo.se berör den svåra frågan om diskriminerande behandling mot homosexuella i Sverige. Även om vi i många avseenden alltid legat i framkant när det gäller att minska diskriminerande behandling, exempelvis genom att införa en ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) finns det fortfarande stora problem. 

 

Många upplever sig särbehandlade, eller diskriminerade på grund utav deras sexuella orientering – vilket kan leda till psykisk ohälsa och utanförskap. 

 

På sidan finner du förutom material från den tidigare ombudsmannen mot diskriminering även nyheter inom området. Nyheterna som publiceras på sidan berör flera ämnen och berör både det privata och arbetslivet. 

Diskrimineringen i Sverige i siffror

1 %

Av alla homo eller bisexuella har enligt en folkhälsoenkät upplevt kränkande behandling sedan de kommit ut. 

1 st

Ärenden rörande sexuell läggning kom till Diskrimineringsombudsmannen under 2009. 

1 %

Homosexuella män har har mellan 5-15% lägre inkomst än heterosexuella män enligt en rapport.

Lång historia av diskriminering

Homosexuella har under stora delar av historien varit utsatta för diskriminerande behandling. I Sverige var det inte lagligt med homosexuella relationer förrän 1944, men då kvarstod stämpeln som en psykisk störning ända tills 1979. Mycket har förändrats sedan dess, men många upplever sig fortfarande särbehandlade på grund av sin sexuella läggning.

Idag kan Sverige anses ligga i framkant vad det gäller HTBQ-rättigheter, men tyvärr är det inte alltid tillräckligt med lagstiftning. Inom vissa grupperingar i samhället råder fortfarande en viss homofobi, och många blir tyvärr utsatta för kränkande och diskriminerande behandling.

Resurser för dig som har blivit diskriminerad

Det är diskrimineringslagen som i Sverige reglerar vad som är diskrimineringsgrunder. Du finner en sammanfattning av lagens innehåll här på sidan, men du kan även se den i sin helhet på DO:s hemsida eller andra sidor för lagtext. 

 

Om du upplever att du har blivit behandlad annorlunda på grund av din sexuella läggning i skolan eller på jobbet kan du vända dig till DO direkt. Där finner du dels information om hur en rättsprocess går till, vad som är diskriminering och mer information om hur du anmäler. 

Aktuella diskrimineringsfall

Den mansfria festivalen ”Statment” fälldes för diskriminering. DO ansåg att det faktum att festivalen angett att cis-män inte skulle ges tillträde till festivalen utgjorde diskriminerande behandling på grund av sexuell läggning. 

Beslutet grundades i praxis från EU-domstolen som tydligt säger att festivaler och andra arrangemang som tydligt markerar att de inte vill ha personer av en viss etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet gör sig skyldiga till diskriminering.

 

Läs mer på DO:s hemsida 

Göteborgsoperan har stora problem med diskriminering. Detta framkom av en medarbetarundersökning som gjordes under året. 

Totalt ska det röra sig om tjugofem fall om diskriminerande behandling. Diskrimineringen kunde röra sig om orättvis behandling på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet eller ålder. I rapporten framkommer även att 16 medarbetare ska ha blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Läs mer på Expressens hemsida. 

Indien införde under 2017 en lag som för första gången i landets historia säger att alla är lika mycket värda, oavsett vilken sexuell orientering som individen har. 

Lagen ska förebygga trakasserier mot de indier som identifierar sig som något annat än heterosexuella. Lagen anses vara ett stort steg i arbetet mot att skapa jämställdhet i landet och hyllas på många håll. 

Läs mer på Nyheter24