header-homo-blogg

Om Homo.se

Homo.se har ingen koppling till någon myndighet eller någon intresseorganisation för homosexuellas rättigheter. Materialet på sidan är därför inte att betraktas som officiella publikationer utan skrivs av oss. 

 

Upptäcker du något fel på sidan, eller har du åsikter om det som publiceras är du varmt välkommen att kontakta oss och presentera dina åsikter. 

Vad gör Homo.se 

Homo.se är en informationsportal om diskriminering på grund av sexuell läggning. Här finner du dels information om lagarna som definierar och reglerar vad som är diskriminering, men även tips, nyheter och mer för dig som inte definierar dig som heterosexuell. 

 

Sidan har även mycket information om HomO, en myndighet som nu ingår i DO (Diskrimineringsombudsmannen). Kort sammanfattat så publiceras här allt som vi anser vara av intresse för den som lever som homosexuell i Sverige idag. Områdena som avhandlas kan vara allt från lagstiftning till ekonomi.  Våra informationssidor är skapade i syftet att göra informationen som DO och andra myndigheter släpper mer koncisa och mer lättillgängliga för den som är intresserad. 

Publicera på sidan

Vill du publicera egenskrivet material på sidan som berör ämnet kan du göra det genom att kontakta oss. Ha dock i åtanke att vi inte kan publicera allt material som skickas in, utan om något ska publiceras måste det först genomgå en kvalitetskontroll. 

 

Vi kan inte heller garantera att din text publiceras, även om den uppfyller våra formkrav. Detta eftersom att materialet måste vara av intresse för våra besökare, vilket vi avgör inför varje enskild publikation.